การสร้าง SSH Keys ด้วย โปรแกรม PuTTY ใน windows

PuTTY คือ ? โปรแกรม ที่ใช้ เชื่อมต่อ เพื่อ ส่งคำสั่ง Command line ที่มีความปลอดภัยในการส่งข้อมูลสูง SSH ( Secure Shell ) สามารถ โหลด ได้ฟรี Download

Read more