วันละ 14 บาท เข้าถึง ข้อมูล หุ้นไทย SET INDEX กราฟ แบบ Realtimes

tradingview จะเข้าสู่ สนามรบ ที่เจ็บจริง ตายจริง คุณต้องมี อาวุธ ที่ครบมือก่อน เวป รวมเครื่องมือ ทางเทคนิค รวมข้อมูล ที่น่าจะสมบูรณ์แบบที่สุดเวปนึง และได้รับความนิยมอย่างมาก หลายๆคนก้อาจจะได้ เห็นผ่านตาหรืออาจได้เคยลองใช้มาแล้ว คิดว่าหลายคนยังไม่รู้ว่า tradingview มีข้อมูล  set

Read more